Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážená paní, Vážený pane,

ve jménu společnosti iWork Czech s.r.o. (dále jen „správce“), IČ: 046 30 513, se sídlem Kuštova 2001, Rakovník II, PSČ 269 01, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249794, Vás žádáme, o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a to z důvodu komunikace s Vámi a realizace požadované služby. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno, příjmení (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás nebo od spolupracujících třetích stran. 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Za účelem komunikace a realizace požadované služby můžou být osobní údaje předávány dalším osobám.

Významnějšími subjekty jsou:

  • Elevante s.r.o., IČ: 28892232, DIČ: CZ28892232. U Struhy 79, 530 02 Srnojedy. Spisová značka C 39871 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
  • webbee.cz, Ondřej Pěnička, IČ: 72881640, Hradec Králové, Labská kotlina 1132/71
  • Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685
  • Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977

Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

Společnost iWork Czech s.r.o. (správce) bude osobní údaje zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu trvání smluvního vztahu (popřípadě uvedených smluv) a k uplatnění s ní spojených právních nároků. V případě, že našim zákazníkem se nestanete, bude Váš souhlas platit 5 let od jeho udělení.

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte za splnění podmínek uvedených v předmětných předpisech právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Stejně tak máte právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu iWork Czech s.r.o., aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost adresujte na emailovou adresu gdpr@iworkczech.cz anebo písemně na sídlo firmy iWork Czech s.r.o., Kuštova 2001, Rakovník II, PSČ 269 01.

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.